1. Adventní setkání 28.11.2021

Milí rodiče, přátelé…

Tak jako v minulých letech pro vás děti s velkou láskou připravily vánoční přáníčka, několik rodičů napeklo překrásné voňavé perníčky a dámy ze školní jídelny upekly měkoučké vánočky. Bohužel, v letošním roce je nemůžeme nabízet ve stánku KRPŠ v rámci 1. Adventního setkání, všechny hromadné akce jsou omezené. Přes všechna opatření jsme našli náhradní řešení. Přáníčka si můžete vyzvednout na Vánoční výstavě, která se koná v přízemí městského úřadu od neděle 28.11. 15:00.

Za tým rodičů aktivních ve sdružení KRPŠ všem, kteří se podíleli ze srdce děkujeme. Věříme, že se pyšelské tradice znovu brzy vrátí do našich životů.

Podpultová (zamluvená) přáníčka budou na výstavě k dispozici také, pokud si je zde nevyzvednete, domluvíme se na předání prostřednictvím e-mailu krps@seznam.cz

Zájmové kroužky ve školním roce 2021/22

Nabídku zájmových kroužků si jako v minulých letech můžete prohlížet na našich webových stránkách v sekcích:

Příjemné vybírání a dětem přejeme mnoho nových báječných poznatků a dovedností.

Zájmové kroužky ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče,  v přiloženém souboru můžete vybírat z nabídky zájmových kroužků probíhajících mimo budovu školy. Nabídku průběžně aktualizujeme. Se školními kroužky je to zatím složitější a to zejména kvůli epidemiologické situaci. Jakmile se podmínky konání vyřeší, budou kroužky vyvěšeny přímo na webu školy v sekci Kroužky.

Aktivity 2020

 

 

Adventní prodej 1.12.2019

Nedělní adventní setkávání se stalo v Pyšelích tradicí. Do této tradice patříme od roku 2012 i my se stánkem KRPŠ, kde za drobné prodáváme vánoční přáníčka a další výrobky dětí a učitelů ze základní školy. Jako v předchozích letech učitelé, družináři a paní keramička zapojili fantazii a kreativitu, a vyrobili s dětmi nejen přáníčka, ale i vánoční vločky k zavěšení, zdobené slámové hvězdy, svícny ze skleniček,  drobnou keramiku a ozdoby ze spékaného skla. Bylo na co se dívat, z čeho vybírat a my ze srdce děkujeme všem, kdo tomu věnoval energii i vzácný čas. Děkujeme i maminkám perníkářkám, které dodaly voňavé perníčky k nákupu a zakousnutí.

Získané peníze využijeme jako vždy na akce pořádané naším spolkem pro děti ze Základní školy v Pyšelích.

Za KRPŠ, Klára Gbelcová

Dýňodlab

Hezká tradice, díky které na pár dní osvítí náměstí v Pyšelích strašidelné dýně, opět ožila ve středu 23.10.  Dýně večer svítí a všichni tak máme cíl večerních procházek na dosah.

Zájmové kroužky pro školní rok 2019/2020

Aktuálně – přidány termíny na oblíbený fusing !!!!

Nabídku zájmových kroužků, které se konají v ZŠ Pyšely, Sokolovně nebo na jiném místě ve městě na  školní rok 2019/2020 naleznete zde:

Aktivity 2019-2020

Aktivity pořádané RC Zajíček a probíhají v Zaječicích naleznete zde:

Krouzky_RC_Zajicek_2019_2020_I_pol

Vaše náměty, připomínky nebo tipy směřujte na moji adresu: klara.gbelcova@seznam.cz

 

Nové aktivity od září 2019 – Maluj a poznávej, Jakoubkovo divadlo

Název: MALUJ A POZNÁVEJ

Vede: Bc. Lenka Kaválková, arteterapeutka (ve škole)

Kdy:  říjen – červen

STŘEDA 13.45 – 15.15 hod.

Pro koho: děti 1. – 4. třída, max. 12 osob

Cena: 1.200 Kč/ 10 lekcí

Přihlášky: e-mail: info@poznej-sebe.eu  (tel.: 608 336 455)

platba na č.ú.: 108333886/2010

Cílem kroužku je povzbuzovat (prostřednictvím vlastní tvorby – kresba, malba, loutkové divadlo) duševní síly dětí a předcházet tak jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání. Na závěr si budeme povídat o tom, co jsme vytvořili, jaké jsme přitom měli pocity a učit se od ostatních. Skupina se znovu otevírá po deseti setkáních, součástí jsou krátká relaxační cvičení.

Hlavní přínosy:
uvědomování si sebe sama
rozvoj komunikačních a sociálních dovedností
učení se novým věcem
odbourávání stresu
zklidnění
posilování soustředěnosti
pozitivní naladění

 

Název: JAKOUBKOVO  DIVADLO

Vede: Bc. Lenka Kaválková, arteterapeutka (ve škole)

Kdy:  říjen – červen

STŘEDA 15.30 – 16.45 hod.

Pro koho: děti 3. – 6. třída

Cena: 850 Kč/ pololetí

Přihlášky: e-mail: info@poznej-sebe.eu  (tel.: 608 336 455)

platba na č.ú.: 108333886/2010

Budeme společně vymýšlet scénáře i hudbu k pohádkám, které si pak zahrajeme

v našem loutkovém divadle. Všichni jsme herci a připravíme pro ostatní báječné představení!!! 🙂