Zájmové kroužky ve školním roce 2021/22

Nabídku zájmových kroužků si jako v minulých letech můžete prohlížet na našich webových stránkách v sekcích:

Příjemné vybírání a dětem přejeme mnoho nových báječných poznatků a dovedností.

Zájmové kroužky ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče,  v přiloženém souboru můžete vybírat z nabídky zájmových kroužků probíhajících mimo budovu školy. Nabídku průběžně aktualizujeme. Se školními kroužky je to zatím složitější a to zejména kvůli epidemiologické situaci. Jakmile se podmínky konání vyřeší, budou kroužky vyvěšeny přímo na webu školy v sekci Kroužky.

Aktivity 2020

 

 

Adventní prodej 1.12.2019

Nedělní adventní setkávání se stalo v Pyšelích tradicí. Do této tradice patříme od roku 2012 i my se stánkem KRPŠ, kde za drobné prodáváme vánoční přáníčka a další výrobky dětí a učitelů ze základní školy. Jako v předchozích letech učitelé, družináři a paní keramička zapojili fantazii a kreativitu, a vyrobili s dětmi nejen přáníčka, ale i vánoční vločky k zavěšení, zdobené slámové hvězdy, svícny ze skleniček,  drobnou keramiku a ozdoby ze spékaného skla. Bylo na co se dívat, z čeho vybírat a my ze srdce děkujeme všem, kdo tomu věnoval energii i vzácný čas. Děkujeme i maminkám perníkářkám, které dodaly voňavé perníčky k nákupu a zakousnutí.

Získané peníze využijeme jako vždy na akce pořádané naším spolkem pro děti ze Základní školy v Pyšelích.

Za KRPŠ, Klára Gbelcová

Dýňodlab

Hezká tradice, díky které na pár dní osvítí náměstí v Pyšelích strašidelné dýně, opět ožila ve středu 23.10.  Dýně večer svítí a všichni tak máme cíl večerních procházek na dosah.

Zájmové kroužky pro školní rok 2019/2020

Aktuálně – přidány termíny na oblíbený fusing !!!!

Nabídku zájmových kroužků, které se konají v ZŠ Pyšely, Sokolovně nebo na jiném místě ve městě na  školní rok 2019/2020 naleznete zde:

Aktivity 2019-2020

Aktivity pořádané RC Zajíček a probíhají v Zaječicích naleznete zde:

Krouzky_RC_Zajicek_2019_2020_I_pol

Vaše náměty, připomínky nebo tipy směřujte na moji adresu: klara.gbelcova@seznam.cz

 

Nové aktivity od září 2019 – Maluj a poznávej, Jakoubkovo divadlo

Název: MALUJ A POZNÁVEJ

Vede: Bc. Lenka Kaválková, arteterapeutka (ve škole)

Kdy:  říjen – červen

STŘEDA 13.45 – 15.15 hod.

Pro koho: děti 1. – 4. třída, max. 12 osob

Cena: 1.200 Kč/ 10 lekcí

Přihlášky: e-mail: info@poznej-sebe.eu  (tel.: 608 336 455)

platba na č.ú.: 108333886/2010

Cílem kroužku je povzbuzovat (prostřednictvím vlastní tvorby – kresba, malba, loutkové divadlo) duševní síly dětí a předcházet tak jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání. Na závěr si budeme povídat o tom, co jsme vytvořili, jaké jsme přitom měli pocity a učit se od ostatních. Skupina se znovu otevírá po deseti setkáních, součástí jsou krátká relaxační cvičení.

Hlavní přínosy:
uvědomování si sebe sama
rozvoj komunikačních a sociálních dovedností
učení se novým věcem
odbourávání stresu
zklidnění
posilování soustředěnosti
pozitivní naladění

 

Název: JAKOUBKOVO  DIVADLO

Vede: Bc. Lenka Kaválková, arteterapeutka (ve škole)

Kdy:  říjen – červen

STŘEDA 15.30 – 16.45 hod.

Pro koho: děti 3. – 6. třída

Cena: 850 Kč/ pololetí

Přihlášky: e-mail: info@poznej-sebe.eu  (tel.: 608 336 455)

platba na č.ú.: 108333886/2010

Budeme společně vymýšlet scénáře i hudbu k pohádkám, které si pak zahrajeme

v našem loutkovém divadle. Všichni jsme herci a připravíme pro ostatní báječné představení!!! 🙂

Sportovní gymnastika, parkour, herecký a taneční kruz – od září 2019

 

INFORMACE PRO ŽÁKY A JEJICH RODIČE

Od září 2019 bude v nabídce zájmových kroužků na výběr několik nových aktivit:

  • Herectví a taneční kurz pod vedením zkušené profesionální lektorky Alice Bardové (www.proczijeme.cz), ukázková hodina pro zájemce o herectví i tanec 6.9.2019 od 13,00 v prostorách ZŠ. Kurzy budou probíhat již od září, ukázková hodina je zároveň náborovou hodinou, zájemci mohou na místě vyplnit přihlášky. S největší pravděpodobností bude kroužek vždy v pátek – od 13,00 hod. Herectví 1 pro žáky prvních a druhých tříd, od 14,00 Herectví 2 pro žáky starší a od 15,00 kurz Tance. Cena za pololetí bude 1 900,- Kč. Pokud kurzy navštěvují sourozenci, má jeden z nich slevu 20%, pokud navštěvují ještě kurz tance, pak třetí kurz má slevu 30%. Pololetní kurz bude zakončen veřejným vystoupením.
  • Sportovní gymnastika a PARKOUR – nábor a ukázka náplně těchto kroužků bude prezentována v rámci GYMNASTICKÉHO ODPOLEDNE 8.6.2019 od 14,00 (před budouvou „Glacioly“ u Sokolovny). Kroužky budou organizovány pravděpodobně v pondělí a středu.

V případě zájmu – podrobné informace o všech kroužcích budou v průběhu prázdnin aktualizovány na https://zspysely.estranky.cz/clanky/zaci/krouzky/