Akce pro školní rok 2012/13

  • kroužky a aktivity
  • vánoční prodej na adventu 2.12.2012
  • dorty jako ceny pro školní soutěže
  • akce Květináč
  • dětský den
  • nový projekt školního hřiště
  • a další dle potřeby školy

cara