Jak se stát členem

Členem se může stát občan nebo i právnická osoba. Členství je dobrovolné a můžete je kdykoliv ukončit.

Členský příspěvek 300 Kč se vztahuje vždy ke školnímu roku a je splatný do 30.září příslušného školního roku. Příspěvek prosím plaťte na účet 243 637 874 / 0300, jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho mobilního telefonu. Pokud byste chtěli platit v hotovosti, zavolejte, domluvíme se.

Pro jednoduchost a nulové náklady dáváme přednost e-mailové komunikaci. Pokud nepoužíváte e-mail, napište do přihlášky, jakým způsobem chcete být informováni.

Přečtěte si Stanovy KRPŠ a případně další dokumenty a články.

Vyplňte nebo si stáhněte přihlášku a vyplněnou pošlete na stepanka.bednarova@seznam.cz. Není nutný váš podpis.

Ještě váháte? Podpořte nás finančně nebo materiálně jako sponzor nebo spoluprací na konkrétních akcích.

cara
o
.