Cíle a aktivity KRPŠ

Cíle a aktivity KRPŠ

KRPŠ – Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Pyšely, o.s., je nezisková organizace, kterou založili rodiče žáků naší školy v roce 2011. Cílem klubu je rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči žáků, učiteli a vedením školy, příp. se zřizovatelem školy. Dále spolupracujeme na zlepšení vybavenosti školy a školního prostředí a podporujeme mimoškolní aktivity dětí (zájmové kroužky, sportovní akce, apod.).

Naše činnost:
– pořádáme kulturní, sportovní a vzdělávací akce pro děti; 
– podporujeme společné akce děti-rodiče-učitelé;
– vyhledáváme možnosti finanční a materiální podpory a pomoci pro své akce i pro školu;
– nabízíme organizační a administrativní pomoc vedení školy při konkrétních akcích; 
– aktivně spolupracujeme s vedením školy i města

Podpořit naše aktivity můžete:
– formou členství
– finančním příspěvkem
– materiální podporou
– spoluprací při akcích
– s samozřejmě morální podporou

Vítáme Vaše nápady a náměty pro aktivity stejně jako informace o možných zdrojích financování.

Podpořit nás můžete členstvím v KRPŠ, finančně nebo materiálně jako sponzor nebo spoluprací na konkrétních akcích.