Jak se stát členem KRPŠ

Členem se může stát fyzická nebo právnická osoba.
Členství je dobrovolné a můžete jej kdykoliv ukončit.
Členský příspěvek 250 Kč se vztahuje vždy ke školnímu roku a je splatný do 30. září příslušného školního roku. Příspěvek zaplaťte, prosím, na účet 243637874/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho mobilního telefonu. Platby v hotovosti jsou také možné. Přečtěte si Stanovy KRPŠ a případně další dokumenty a články.

Ještě váháte? Podpořte nás finančně nebo materiálně jako sponzor nebo spoluprací na konkrétních akcích.