Jak být sponzorem nebo dárcem

Můžete poslat finanční dar na náš bankovní účet 243 637 874 / 0300. Do poznámky nebo e-mailu uveďte, zda budete chtít na tento dar darovací smlouvu. Dary pro naše sdružení jsou pro vás daňově odčitatelné. Pokud chcete dar zaplatit hotově nebo jde o větší částku, zavolejte prosím, na 721 93 878, domluvíme podrobnosti.
Pomůže jakákoliv částka! Předem děkujeme!

Jako dárce máte možnost určit konkrétně, na co nebo jakým způsobem bude Váš dar využit.

Pokud nás můžete podpořit materiálně, zavolejte prosím, na 721 933 878 nebo kontaktujte kohokoliv z Výboru, domluvíme podrobnosti.

Podpořit nás můžete i vykonáním nějaké práce bez finanční odměny, zavolejte prosím, na 721 933 878 nebo kontaktujte kohokoliv z Výboru, domluvíme podrobnosti.

cara