Další kroužky ve škole

= zájmové aktivity, které probíhají ve školní budově, ale nejsou zajišťovány školou personálně ani organizačně