Priority KRPŠ

VZTAHY UČITEL – RODIČ – DÍTĚ

INFORMACE RODIČ <->UČITEL

DOBA TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

– Důvěra rodičů v učitele
– Péče o nadané děti – komunikace
– Příjemná atmosféra – učitel-rodič-dítě (dále jen U-R-D)
– Respekt kolektivu k jednotlivým dětem
– Škola hrou – alternativní výuka
– Péče o slabší děti a jejich zapojení
– Informace – reference o kvalitě školy
– Učitelé podporují a povzbuzují rodiče i děti
– Nové technologie, využití ve výuce
– Domácí úkoly a kontrola od rodičů
– Spolupráce s rodiči 2. stupně
– Motivace dětí k prezentaci
– Rodič – korigovat chování dětí, pevná ruka
– Respekt rodičů k učitelům před dětmi
– Problémy řešit U-R-D
– Společné neformální akce U-R-D
– Soulad a kompromis U-R-D
– Respekt a úcta dítě->rodič, učitel- >rodič
– Výměna informací mezi rodiči
– Plán výuky na určitou dobu – pro rodiče
– E-mail 1x týdně co se stalo/co bude
– Možnost pro rodiče přijít na akci a do výuky
– Schůzka U-R-D – hodnocení prospěchu dítěte
– Informace v notýsku
– Reakce U-R-D na šikanu
– Program šikana pro malé děti