Nové aktivity od září 2019 – Maluj a poznávej, Jakoubkovo divadlo

Název: MALUJ A POZNÁVEJ

Vede: Bc. Lenka Kaválková, arteterapeutka (ve škole)

Kdy:  říjen – červen

STŘEDA 13.45 – 15.15 hod.

Pro koho: děti 1. – 4. třída, max. 12 osob

Cena: 1.200 Kč/ 10 lekcí

Přihlášky: e-mail: info@poznej-sebe.eu  (tel.: 608 336 455)

platba na č.ú.: 108333886/2010

Cílem kroužku je povzbuzovat (prostřednictvím vlastní tvorby – kresba, malba, loutkové divadlo) duševní síly dětí a předcházet tak jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání. Na závěr si budeme povídat o tom, co jsme vytvořili, jaké jsme přitom měli pocity a učit se od ostatních. Skupina se znovu otevírá po deseti setkáních, součástí jsou krátká relaxační cvičení.

Hlavní přínosy:
uvědomování si sebe sama
rozvoj komunikačních a sociálních dovedností
učení se novým věcem
odbourávání stresu
zklidnění
posilování soustředěnosti
pozitivní naladění

 

Název: JAKOUBKOVO  DIVADLO

Vede: Bc. Lenka Kaválková, arteterapeutka (ve škole)

Kdy:  říjen – červen

STŘEDA 15.30 – 16.45 hod.

Pro koho: děti 3. – 6. třída

Cena: 850 Kč/ pololetí

Přihlášky: e-mail: info@poznej-sebe.eu  (tel.: 608 336 455)

platba na č.ú.: 108333886/2010

Budeme společně vymýšlet scénáře i hudbu k pohádkám, které si pak zahrajeme

v našem loutkovém divadle. Všichni jsme herci a připravíme pro ostatní báječné představení!!! 🙂