Cíle a aktivity KRPŠ

KRPŠ je občanské sdružení, tj. nezisková organizace. Cílem Klubu je rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči žáků, učiteli a vedením školy, příp. se zřizovatelem školy. Dalším cílem je spolupráce při zlepšení vybavenosti školy a školního prostředí a podpora mimoškolních aktivit dětí (např. kroužky, sportovní akce, apod.).

Budeme pořádat kulturní, sportovní a vzdělávací akce pro děti, společné akce děti-rodiče-učitelé; vyhledáváme možnosti finanční a materiální podpory a pomoci pro své akce i pro školu; nabízíme organizační a administrativní pomoc vedení školy při konkrétních akcích.

Aktivně spolupracujeme s paní ředitelkou i vedením města.

Vítáme podporu našich aktivit, ať už formou členství, finanční a/nebo materiálnípodorou nebo spolupráce při konkrétních akcích. Vítáme vaše nápady a náměty pro aktivity stejně jako informace o možných zdrojích financování.

Podpořit nás můžete členstvím v KRPŠ, finančně nebo materiálně jako sponzor nebo spoluprací na konkrétních akcích. A samozřejmě vaší morální podporou!

Podívejte se na dokumenty a články o KRPŠ.

cara