Poděkování za podařenou adventní neděli

2. Adventní neděle na náměstí v Pyšelích, kterou jsme jako KRPŠ měli tu čest pořádat, se moc vydařila.
Vystoupil dětský dramaticky kroužek, bylo připraveno občerstvení, lidé si mohli zakoupit drobné vánoční dárečky a děti dostaly dáreček od
Mikuláše.
Děkujeme všem těm, kteří nám pomáhali i všem, kteří finančně přispěli na činnost KRPŠ.

Přejeme krásný adventní čas. 🎄

Poděkování Advent 2022