Cíle a stanovy KRPŠ

Tomáš a Pavla Matějkovi dar 5.000 Kč

Ilona Vaculíková dar 3.000 Kč

Jana Špálová, ProfiEnglish dar 1.500 Kč

Ilona Vaculíková 500 Kč na barvy na opravu školního hřiště

Lucie Zaradičková 1.000 Kč na barvy na opravu školního hřiště

Katka Holubářová dorty pro naše akce

Soňa Janovská logo a grafika webu

Gabka Štropová kódování webu

Soňa Janovská s manželem zapůjčení ping-pongového stolu

cara