Prosíme o peníčky

Milé maminky a tatínkové,
 
advent se už blíží a proto jsem Vás chtěli poprosit o tradiční pečení perníčku všech tvarů, barev a velikostí. Kdyby někdo uměl vytvořit třeba svícínek, budeme moc rádi.
4.12. budou perníčky prodávány v Pyšelích na náměstí, kde zarecitují i děti ze školního dramatického kroužku . Výtěžek z prodeje bude věnován na činnost KRPŠ.
Uvítáme každou pomocnou ruku. 
Pokud byste byli ochotni nám pomoc 2.adventní neděli (obsluha u stánku s jídlem, příprava a zdobení stánků, doprava materiálu), budeme moc rádi.
Jestli jste ochotni pomoct s pečením perníčků nebo s adventní nedělí, prosím, ozvěte se na kontaktní mail KRPŠ nebo na mobil.
Andrea Čiperová – 721 174 511